سایت کامپیوتر PDF چاپ نامه الکترونیک

سایت کامپیوتر دانشگاه الغدیر با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان برای استفاده از اینترنت و نرم افزارهای لازم هر روز از ساعت 8 الی 15:30 برای استفاده دانشجویان عزیز باز می باشد و در روزهای چهارشنبه برای رفاه حال دانشجویان کارشناسی ارشد تا ساعت 18:00 باز می باشد.

 

تبریز- ولیعصر 2- خیابان استاندارد- روبروی کوی استانداری- کوی سپهر صادرات- قطعه 398- کدپستی: 5158915515 شماره تماس: 04133316992
No. 398, Sepehr Lane, Standard Street, Valiasr 2, Tabriz-IRAN- Postal code: 5158915515 Phone Number: +98 41 3331 6992
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی الغدیر می باشد