کارگاه کامپیوتر PDF چاپ نامه الکترونیک

کارگاه کامپیوتر دانشگاه الغدیر به صورت مجزا از سایت کامپیوتری برای برگزاری کلاس ها و کارگاه های کامپیوتر با      نرم افزارهای تخصصی برای رشته های مختلف آماده شده است.

 

تبریز- ولیعصر 2- خیابان استاندارد- روبروی کوی استانداری- کوی سپهر صادرات- قطعه 398- کدپستی: 5158915515 شماره تماس: 04133316992
No. 398, Sepehr Lane, Standard Street, Valiasr 2, Tabriz-IRAN- Postal code: 5158915515 Phone Number: +98 41 3331 6992
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی الغدیر می باشد