دوشنبه
۱۳۹۸
تیر
۲۴
 

ورود به سیستم سما

تعاریف PDF چاپ نامه الکترونیک

 

اين آئين نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشي مصوب حاكم بر آموزش عالي در مقاطع كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته كه با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي موسسات آموزش عالي و به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي تدوين يافته است. ليكن آنچه در نيل به اين هدفها اهميت بسيار دارد، نحوه اجرا و بكار بستن دقيق ضوابطي است كه در آئين نامه پيش بيني شده است و اين مقصود فقط با هماهنگي مسئولان اجرائي موسسات آموزش عالي و همكاري استادان و دانشجويان متعهد حاصل خواهد شد.

1- در اين آئين نامه تنها به ذكر اصول اكتفا شده است. آنجا كه ساكت است تصميم گيري به عهده شوراي آموزش دانشگاه است لكن تغيير اصول و يا تفسيري مغاير با اصول آيين نامه مجاز نيست و اگر ابهامي در عبارات مشاهده شده رفع آن به عهده كميسيون تدوين آيين نامه هاي شوراي عالي برنامه ريزي است.

2- مسئوليت اجراي اين آئين نامه بعهده دانشگاه و موسسات آموزش عالي اعم از دانشگاه ها، مجتمع هاي دانشگاهي، مراكزآموزش عالي، دانشكده ها و ديگر انواع واحد هاي آموزش عالي وابسته و تابع وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري است.

3- مسئولان اجرايي، اساتيد راهنما، مدرسان و دانشجويان ملزم به رعايت و اجراي اين آئين نامه هستند و هر عملي كه خلاف آئين نامه در جايي صورت گيرد از درجه اعتبار ساقط و آن عمل خلاف به هيچ وجه در جاهاي ديگر قابل استناد نخواهد بود.

4-   لازم است دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دانشجويان را از آغاز تحصيل با مواد اين آئين نامه آشنا سازند و بهنگام نام نويسي در نخستين نيم سال تحصيلي اهم مواد آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند.

5-    موسسات آموزش عالي موظفند با تعيين استاد راهنما دانشجويا را در انتخاب واحد هاي درسي و آشنايي كامل با اصول اين آئين نامه ياري دهند و ترتيبي برقرار كنند كه انتخاب دروس دانشجويان حتما با مشورت و تائيد استاد راهنما صورت گيرد و استادان راهنما موظفند نكاتي را كه بهبود وضع تحصيلي و كشف ذوق علمي دانشجويان را در بر دارد به آنها تذكر دهند.

تعاريف


- دانشگاه

به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي، روزانه و شبانه دولتي و غير دولتي «دانشگاه» گفته مي شود.

- گروه آموزشي

گروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا دانشگاه است، كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد. مانند گروه رياضي،  گروه صنايع و نظاير آن.

- دوره

منظور از دوره در نظام آموزش عالي، مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و دريك رشته خاص تحصيل مي كند و در آن رشته فارغ التحصيل مي شود. مانند دوره كارداني، دوره كارشناسي و...

- رشته

رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر، تربيت معلم و علمي - كاربردي) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد. دروس مشترك در دو رشته متفاوت نبايد از 30 درصد واحدها در هر دو رشته تجاوز كند.

- گرايش

هريك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بيشتر باشد.

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد؛:

به اطلاع دانشجویانی که قصد دفاع در ترم جاری را دارند می‌رساند که آخرین مهلت تحویل پایاننامه 31 اردیبهشت ماه 1398 می‌باشد.

 

تحصیلات تکمیلی موسسه

25 فروردین 1398

 

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویانی که دروس تکدرس و معرفی به استاد را انتخاب کرده‌اند می‌رساند: 
با توجه به اطلاع قبلی، دانشجویان محترم ضمن هماهنگی با آموزش و استاد محترم در بازه زمانی 8 دی 1397 لغایت 13 دی 1397 نسبت به امتحان درس مذکور اقدام نمایند. در غیر اینصورت بعنوان غیبت در امتحان تلقی و براساس آیین‌نامه آموزشی رفتار خواهد شد.

«آموزش موسسه»

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-1397

قابل توجه دانشجویان عزیز

به اطلاع دانشجویان می‌رساند جهت مشاهده تقویم آموزشی اینجا کلیک کنید.

 

«آموزش موسسه»

 

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان ورودی 1397
نظر به برگزاری طرح کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید سراسر کشور، از دانشجویان عزیز تقاضا می‌شود با مراجعه به کارشناس سلامت موسسه مستقر در اتاق مشاوره (واقع در زیرزمین)، موسسه را در اجرای این طرح یاری نمائید.

زمان مراجعه:  پنجشنبه مورخه‌های 10 و 24 آبانماه از ساعت 10:00 لغایت 13:30

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان ورودی 1397 ملزم به شرکت در این طرح می‌باشند.

«امور فرهنگی موسسه»

 

تبریز- ولیعصر 2- خیابان استاندارد- روبروی کوی استانداری- کوی سپهر صادرات- قطعه 398- کدپستی: 5158915515 شماره تماس: 04133316992
No. 398, Sepehr Lane, Standard Street, Valiasr 2, Tabriz-IRAN- Postal code: 5158915515 Phone Number: +98 41 3331 6992
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی الغدیر می باشد