تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-1396 PDF چاپ نامه الکترونیک

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-1396


شروع

پایان

انتخاب واحد

کارشناسی

7 بهمن 96

8 بهمن 96

کارشناسی ارشد

9 بهمن 96

10 بهمن 96

دانشجویان مشکل‌دار

11 بهمن 96

11 بهمن 96

ثبت نام ورودی‌های جدید

طبق اطلاعیه‌های سازمان سنجش

ثبت نام معرفی به استاد

8 بهمن 96

14 بهمن 96

کلاسها

14 بهمن 96

18 خرداد 97

حذف و اضافه

کارشناسی

2 اسفند 96

2 اسفند 96

کارشناسی ارشد

3 اسفند 96

3 اسفند 96

حذف تکدرس

2 خرداد 97

2 خرداد 97

امتحانات

22 خرداد 97

4 تیر 97

 

تبریز- ولیعصر 2- خیابان استاندارد- روبروی کوی استانداری- کوی سپهر صادرات- قطعه 398- کدپستی: 5158915515 شماره تماس: 04133316992
No. 398, Sepehr Lane, Standard Street, Valiasr 2, Tabriz-IRAN- Postal code: 5158915515 Phone Number: +98 41 3331 6992
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی الغدیر می باشد